Privacy Statement

Goochelvoorstelling.nl is een website van Beyond Magic. 
Beyond Magic is als volgt te bereiken:

Beyond Magic
d’Yserinckweg 58
2141AC Vijfhuizen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34336974
Telefoon: 06-20993399
E-mailadres: info@beyondmagic.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Beyond Magic kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beyond Magic, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Beyond Magic verstrekt. Beyond Magic kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Beyond Magic gegevens nodig heeft.
Beyond Magic verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Beyond Magic uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Beyond Magic uw gegevens bewaart.
Beyond Magic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zes maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.
Beyond Magic verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beyondmagic.nl. Beyond Magic zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Beyond Magic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beyond Magic maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beyond Magic verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beyond Magic op via info@beyondmagic.nl.

© Goochelvoorstellling.nl 2018